Hệ thống trường học

Điện thoại: 0967 08 48 78

Tư vấn tuyển sinh

Vị trí tuyển dụng:  Tư vấn tuyển sinh
Chức vụ:  Tư vấn viên
Địa điểm làm việc: Thủ Đức
Yêu cầu độ tuổi: 25 - 35 tuổi
Mức lương: Thỏa thuận
Thử việc: 1 - 2 tháng
Trao đổi khi phỏng vấn

Trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm về các công việc của mình trước GĐ Marketing và BGH
- Hoàn thành tốt công việc được giao 
- Phản hồi thông tin trung thực/ nhanh chóng chính xác khi được yêu cầu
- Báo cáo cấp trên những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc và biết đưa ra phương hướng giải quyết.
- Báo cáo hằng tuần/ hằng tháng/ hằng quý/ và nhiệm vụ được giao.

Đăng ký tham quan trường