Khối lớp nhà trẻ của Hệ thống trường Mầm non Blue Sky dành cho các bé từ 6 Tháng – 36 Tháng tuổi. Trong đó, khối lớp nhà trẻ sẽ được chia thành 4 nhóm lớp:

Toddler 1

Từ 18 – 24 tháng tuổi

Toddler 2

Từ 25 – 36 tháng tuổi

Khối lớp mẫu giáo của Hệ thống trường Mầm non Blue Sky dành cho các bé từ 3 – 6 tuổi. Trong đó, khối lớp Mầm non sẽ được chia thành 3 nhóm lớp:

Pre – Kindergarten

Từ 3 - 4 Tuổi

Kindergarten

Từ 4 – 5 Tuổi

Pre – Primary

Từ 5 – 6 Tuổi

Khối lớp Song Ngữ của Hệ thống trường Mầm non Blue Sky dành cho các bé từ 3 Tuổi - 6 Tuổi. Chương trình học với thời lượng 50% - 60% giờ học tiếng Anh và 40% giờ học tiếng Việt