Chương trình giáo dục mầm non Quốc gia kết hợp bộ giáo trình Oxford Phonics World với thời lượng 30 - 60 phút/1 ngày, 5 buổi/1 tuần cho lớp mẫu giáo, 2 buổi/1 tuần cho lớp nhà trẻ 25 - 36 tháng với giáo viên nước ngoài

Toddler 1

Từ 18 – 24 tháng tuổi

Toddler 2

Từ 25 – 36 tháng tuổi

BILINGUAL CLASS: Chương trình giáo dục mầm non + Anh ngữ với giáo trình Oxford Phonics World chiếm 50 - 60% thời gian hoạt động với giáo viên bản ngữ + 40 - 50% hoạt động là chương trình mầm non quốc gia với giáo viên Việt Nam

Pre – Kindergarten

Từ 3 - 4 Tuổi

Kindergarten

Từ 4 – 5 Tuổi

Pre – Primary

Từ 5 – 6 Tuổi

Internation Class: National curriculum, Cambridge English program taught by Native – Speaking home room teachers. *One open when there are at least 10 registered students.