Hệ thống trường học

Điện thoại: 097 8244 878

Tuyển dụng nhân viên

Tư vấn tuyển sinh

Nơi làm việc: Cơ Sở NewCity - Quận 2
Ngày bắt đầu: 16/12/2019
Hạn nộp hồ sơ:

Y tế

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu: 16/12/2019
Hạn nộp hồ sơ:

Đăng ký tham quan trường