Hệ thống trường học

Điện thoại: 097 8244 878

Bước 2

Để đăng ký nhập học, Quý phụ huynh và các em học sinh phải hoàn tất và gửi về văn phòng Trường: 

1. Phiếu Đăng ký nhập học

2. Bảng Điều tra tâm lý

3. Giấy Khám sức khỏe và Phiếu tiêm ngừa (photo)

4. Quy định - Nội quy nhà trường (có chữ ký phụ huynh)

5. Sổ hộ khẩu

6. Giấy khai sinh (Công chứng)

7. Sổ tiêm ngừa (Photo)

8. Hình 3x4 của bé và hình người đưa đón bé

 

Đăng ký tham quan trường